Wat is de gulden snede?

De gulden snede is de perfecte verhouding die bijna overal terug te vinden is. In de natuur, architectuur, schilderijen en het menselijk lichaam. Sommige mensen zeggen dat dit toeval is, maar dat geloof ik zelf niet. Want als iets keer op keer op keer terug komt dan kan het bijna geen toeval meer zijn. De gulden snede betekent dus simpel gezegd dat er een mooie verhouding is tussen twee lijnen of lichaamsdelen enz.  Als je weet hoe je de gulden snede moet gebruiken dan kun je makkelijk een perfect ontwerp maken. Met mooie verhoudingen.

Hoe gebruik je de gulden snede?

Zoals ik al zij is de gulden snede de perfecte verhouding. Het draait allemaal om een getal. Het getal Phi word aangegeven met dit teken Φ (spreek je uit als Fie). Phi is het getal 1.618 en heeft niks te maken met π (wat 3,14 is). Het klink misschien het zelfde, maar het is toch iets heel anders.

Als je de gulden snede wilt toepassen in je eigen design ontwerp dan kun je een makkelijk rekensommetje toepassen. Bijvoorbeeld als je een kast/rek wilt ontwerpen dan kun je met dit rekensommetje makkelijk tot een mooie verhouding komen. Ik neem even als voorbeeld een hoge smalle kast. De breedte van de kast is 123cm om nu de perfecte verhouding te krijgen vermenigvuldigen we dit met 1.618 (wat dus Φ Phi is) en dat is 199.014. Dus je begint altijd met het kleinste getal en dat vermenigvuldig je met Phi, en dan krijg je een perfecte verhouding tussen breedte en hoogte.

Fibonacci reeks

De Fibonacci reeks werd in 1202 gepubliceerd door Leonardo Fibonacci. De Fibonacci reeks is een rij van bijzondere getallen en die gaat zo. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, enz. De Fibonacci reeks vormt de rekenkundige basis voor de gulden snede. Je komt aan deze getallen door dit simpele rekensommetje. (0+1=1) (1+1=2) (1+2=3) (2+3=5) (3+5=8) (5+8=13) (8+13=21) enz.